Η λήψη των αποφάσεων και τα προβλήματα κατά την υλοποίηση τους

Εμμανουήλ Κ. Κονδύλης

Keywords


Decision-making; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013