Παραγωγικότητα και αποθέματα σπογγομάζας στον τομέα της σπογγαλιείας της ελληνικής οικονομίας

Γεώργιος Δ. Πέκος

Keywords


Fishing industry; Economy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013