Μια απλοποίηση του υποδείγματος του hillinger για τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις

Ερωτόκριτος Βαρελάς

Keywords


Economic model; Market economy; Production

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013