Μια θεωρητική προσέγγιση του κόστους και των ωφελειών της ΚΑΠ ένοψη αναθεώρησης της

Νικόλαος Κ. Μπαλτάς

Keywords


Common agricultural policy; European Community; Agricultural economics

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013