Από το laissez-faire στο κοινωνικό κράτος και ο Leviathan

Στυλιανός Α. Σαραντίδης

Keywords


Gross national product; Public economy; State

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013