Συγκριτική ανάλυση του ελληνικού συστήματος φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του συστήματος που ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ

Βασίλης ΑΘ. Πατσουράτης

Keywords


Tax on income; Legal person; European Economic and Social Committee

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013