Η ενσωμάτωση του τόκου στο κόστος των στοιχείων του ενεργητικού

Εμμανουήλ Ι. Σακέλλης

Keywords


Interest; Investment cost; Accounting

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013