Η χρησιμοποίηση των πινάκων εισροών-εκροών για τον εντοπισμό των ηγετικών κλάδων στην ελληνική οικονομία

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Keywords


Input-output analysis; Economy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013