Η περιεκτικότητα σε προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προιόντος στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην μεταποίηση

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Keywords


Added value; Economy; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013