Κλαδική και χωρική ανάλυση του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος της Ελλάδας κατά την περίοδο 1970 - 1980

Μαρία Γκίκα

Keywords


Regional development; Regional economy; Gross regional product

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013