Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο των Αθηνών και το υπόδειγμα των συνιστωσών του σφάλματος

Γεώργιος Α. Καραθανάσης, Νικόλαος Δ. Φίλιππας

Keywords


Share; Stock exchange; Economic model

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013