Διάρθρωση αγορών, τιμές και ανάπτυξη στην ελληνική μεταποίηση

Γ. Πατίκης

Keywords


Processing industry; Productivity; Fixing of prices

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013