Επιχειρηματικότητα Αμερικανών: χαρακτηριστικά - κίνητρα - συμπεριφορά και αξίες

Χαράλαμπος Κ. Κανελλόπουλος, Αικατερίνη Θ. Μακρυνικόλα

Abstract


Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μέρους επιστημονικής έρευνας που άρχισε στις Η.Π.Α. και έχει σκοπό να κάνει σύγκριση επιχειρηματιών
και της δραστηριότητας τους, στην Αμερική (και μάλιστα ξεχωριστά Ελληνο-αμερικανών και καθαρά Αμερικανών) και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που ακολουθούν αναφέρονται μόνο στους Αμερικανούς. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε και διεξήχθει από τον Καθηγητή Οργανώσεως και Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Α.Β.Σ.Π. κ. Χαραλ. Κ. Κανελλόπουλο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας, και με την υποστήριξη του Hofstra University, Long Island, New York. Η επεξεργασία των στοιχείων και η παρουσίαση τους με τη μορφή αυτή έγινε από τη δίδα Αικ. Μακρυνικόλα (Επιστημονική Συνεργάτιδα στο μάθημα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων της Α.Β.Σ.Π.) κατόπιν υποδείξεων και επιβλέψεως του Καθηγητού ως προς τη δομή και το περιεχόμενο.

Keywords


Entrepreneurship; United States of America; Scientific research

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013