Κριτήρια αξιολογήσεως επενδύσεων: περιγραφή της πρακτικής ελληνικών επιχειρήσεων

Θεόδωρος Π. Αρτίκης, Αναστάσιος Σπ. Σουγιάννης, Αγγελική Βουδούρη

Keywords


Investment; Type of business

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013