Εμπειρική έρευνα λογιστικών σφαλμάτων τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα χρήσεως ελληνικών επιχειρήσεων

Χρήστος Ι. Καζαντζής

Abstract


Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας, η οποία σχεδιάστηκε με στόχο : α) να προσδιορίσει τη συχνότητα των σφαλμάτων που περιέχουν οι δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα οποία επηρεάζουν
τα αποτελέσματα χρήσεως, β) να εντοπίσει περιοχές εμφανίσεως των σφαλμάτων
και γ) να παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ένα υψηλό ποσοστό σφαλμάτων,
χειρισμών και μεθοδεύσεων με τις οποίες οι ελληνικές επιχειρήσεις επηρεάζουν
την πραγματική εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσεως. Η έρευνα εντόπισε σφάλματα με μεγάλη συχνότητα εμφανίσεως, καθώς και μεμονωμένους , πολλές φορές ευρηματικούς χειρισμούς με τους οποίους επηρεάζονται τα αποτελέσματα χρήσεως.

Keywords


Accounting; Audit

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013