Διερεύνηση διαρθρωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πολυμεταβκητών δεδομένων

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος, Ισαβέλλα Ν. Γιδαράκου

Abstract


In this paper, field study data, concerning the characteristics which mainly describe the socioeconomic
structures of sheep breeding farms, are analysed using factor, canonical correlation and descriminant
analysis. It is revealed that the interrelationship between the structural and economic characteristics
of farms is maingly explained by the flock size and stockfarming income. Flock size and animal
productivity are two of the most important discriminating characteristics of the farms of the high-land
and lowland zone or of those of sheltering, static in flock and itinerant farm system. Modernization of
production concerns mainly the equipment and not the mode of rearing. Headfarmer's personal characteristics
are not substantially related to farm economic result and are not differentiated between the
categories of farms.

Keywords


Statisical method; Policy on agricultural structures

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013