Διόρθωση στοιχείων της κατανάλωσης Η/Ε στον οικιακό τομέα της ελληνικής οικονομίας

Δίκαιος Ε. Τσερκέζης

Abstract


This study proposes a method of correcting quarterly electricity data in a way to make them available
to the modeler in time series analysis. The proposed methodology is a related time series correction
technique and is based on a geometric distributed lag model.

Keywords


Consumer survey; Εlectrical energy

Full Text:

PDF




η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013