Διερεύνηση των κλαδικών διαφορών των χρηματοοικονομικών δεικτών με βάση δεδομένα ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων

Μιχάλης - Χριστόφορος Γκλεζάκος

Abstract


The objective of this paper is to investigate significant differences among four industry ratio averages.
The results reveal significant differences for all but Return on Equity Capital which was found to be
similar with. The present study provides several explanations for the findings, based upon the concept of
market efficiency.

Keywords


Processing industry; Capital market

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013