Η χρήση των συναρτήσεων κέρδους και κόστους στην ανάλυση της τεχνολογίας παραγωγής: επισκόπηση της πρόσφατης εμπειρίας

Γεώργιος Ι. Μέργος

Abstract


Τo άρθρο αυτό επιχειρεί μια σύντομη επισκόπηση της εφαρμογής των συναρτήσεων κέρδους και
κόστους στην ανάλυση της τεχνολογίας παραγωγής. Λόγω της ευρύτητας του θέματος η επισκόπηση
αυτή είναι κατ' ανάγκη εκλεκτική, εξετάζει την εκτίμηση, αξιοπιστία και χρήση των παραμέτρων
τεχνολογίας και επιδιώκει μια συνθετική παρουσίαση όπου εξετάζονται ισότιμα η θεωρία, η εμπειρική
εφαρμογή και η χρησιμότητα στην οικονομική πολιτική. Αρχικά γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της
μεθόδου και στην συνέχεια εξετάζεται η εμπειρία από τις πρόσφατες εμπειρικές εκτιμήσεις σε διάφορους
τομείς της οικονομίας.

Keywords


Production cost; Profit

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013