Ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη : μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας

Χάιδω Δριτσάκη, Αναγνώστης Κηπουρός

Abstract


This paper examines the relationship between human capital and economic growth for
Greece. We assume that the basic mechanism for human capital is education. Investigating the
long- run relationship between educational variables and gross domestic product we found one
cointegration relationship. Causality analysis showed that educational variables cause economic
growth. The same result occurs for the public expenditures for education.

Keywords


Labour market; Education; Human capital; Εconomic growth; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013