Πολιτικές δια βίου εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομική αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού : σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

Βασιλική Μπρίνια

Keywords


Lifel-long training; Labour market; European Union

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013