Επιτεύξεις και όρια της διεθνούς ενοποιήσεως του ναυτικού δικαίου

Hans Wustendorfer

Keywords


Shipping; Maritime law

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013