Νομοθετικόν διάταγμα αριθ. 2516)1953: περί οργανώσεως της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Εφημερίδα της Κυνερνήσεως

Keywords


Statistics; Organizations; Services; Legislation

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013