Τα κοινωνικά προβλήματα της οργανώσεως της εργασίας

Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Γραφείο Βιομηχανικών και Εμπορικών Ερευνών

Keywords


Social problems; Social welfare; Labor; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013