Από της επιστημονικής οργανώσεως εις την παραγωγικότητα

Hugo De Haan

Keywords


Productivity; Business planning; Scientific methodology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013