Γενεσιουργοί λόγοι της κοινωνικής πολιτικής

Ευστράτιος Κ. Παπαϊωάννου

Keywords


Social policy; Social development; Labor; Social aspects

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013