Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των εργαζομένων

Νικόλαος Θεοδώρου

Keywords


Employment; Labor; Workers; Training; Vocational guidance

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013