Η επαγγελματική εκπαίδευσις ως τρόπος αντιμετωπίσεως του προβλήματος της απασχολήσεως

Αλέξανδρος Τασσόπουλος

Keywords


Human resources; Professional education; Training; Employment; Unemployment

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013