Ξενοδοχειακή πολιτική

Τάκης Π. Καραδόντης

Keywords


Hotels; Tourism; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013