Η σύγχρονος μορφή της επιστημονικής οργανώσεως της εργασίας

Loyis Danty - Lafrance

Keywords


Labor; Business planning; Human resources; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013