Φορολογικά μέτρα δυνάμενα να αναζωογονήσουν την ιδιωτικήν αποταμίευσιν τόσον εις τον τομέα των κινητών, όσον και εις τον των ακινήτων

Παναγιώτης Γρ. Ζακόπουλος

Keywords


Fiscal policy; Economy; Taxation; Savings; Property

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013