Ο προϋπολογισμός της πόλεως της Γενεύης εμφανίζεται του λοιπού υπό νέαν μορφήν (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Οικονομική και Κοινωνική Ζωή

Keywords


Expenditures; Budget; Public administration

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013