Προγραμματισμός των επενδύσεων δια την ανάπτυξιν των οικονομικώς καθυστερημένων χωρών (συνέχεια εκ του τεύχους 1. 2., τόμ. ΙΑ', του περιοδικού "Σπουδαί")

Απόστολος Α. Λάζαρης

Keywords


Economic programming; Economic development; Vectors; Equations; Underdeveloped countries

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013