Πρακτικαί απόψεις επί της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως εν τη βιομηχανία

Νικόλαος Δρίτσας

Keywords


Professional education; Training; Industry

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013