Η διεθνοποίησις της κοινωνικής ασφάλειας εξ αφορμής του βιβλίου της κ. Άννας Κατσιρέλλη

Γεώργιος Α. Φαρμακίδης

Keywords


Social security; Insurance; Soial policy; Social development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013