Μεθοδολογικόν σχήμα δι' ένα "ενδεικτικόν" προγραμματισμόν της οικονομικής αναπτύξεως επί περιφερειακού και δια-περιφερειακού επιπέδου

Vera Cao - Pinna

Keywords


Economic development; Economic planning; Regional development; Methodology

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013