Ο ανθρώπινος παράγων (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Ευστράτιος Κ. Παπαϊωάννου

Keywords


Higher education; Human resources; Productivity

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013