Τα συστήματα "ανατροφοδοτήσεως" εις την σύγχρονον οικονομικήν ανάλυσιν

Απόστολος Α. Λάζαρης

Keywords


Economic analysis; Econometric models

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013