Επένδυσις εις τον ανθρώπινον παράγοντα και οικονομική ανάπτυξις

Γεώργιος Φ. Κουτσουμάρης

Keywords


Human resources; Economic development; Education

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013