Ο ρόλος της εκβιομηχανίσεως εις τα προγράμματα αναπτύξεως

Hollis Chenery

Keywords


Industrialization; Investments; Capital; Labor; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013