Η εν Γενεύη σύσκεψις ομάδος εργασίας επί θεμάτων εισροών - εκροών (Από την Κίνησιν των Ιδεών)

Β. Σ. Μ.

Keywords


Input - output analysis; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013