Βασικά μαθηματικά εις την οικονομικήν θεωρίαν της χρησιμότητος

Ιωάννης Σ. Καβασίλας

Abstract


Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση των μαθηματικών οργάνων, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη της οικονομικής θεωρίας της χρησιμότητας.

Keywords


Mathematics; Functions; Variables; Calculus

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013