Προβλήματα της θεωρίας αναπτύξεως και της πολιτικής προγραμματισμού

Maurice Dobb

Keywords


Economic planning; Economic development

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013