Ο προγραμματισμός της κατανομής των διαθέσιμων πόρων δια την οικονομικήν ανάπτυξιν

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου

Keywords


Economic development; Economic planning; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013