Η ασκούμενη πολιτική δια την βιομηχανικήν αποκέντρωσιν εν Ελλάδι (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Γεώργιος Φ. Κουτσουμάρης

Keywords


Industry; Decentralisation; Greece; Industrial policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013