Η εξέλιξις της οργανωτικής, ως επιστήμης (managing)

H. Smiddy, Lionel Naum

Keywords


Management; Labor; Business planning

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013