Μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξις της Ελλάδος 1950-1961

Στυλιανός Γερωνυμάκης

Abstract


Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ανάλυση των προσφάτων ρυθμών οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος. Ο πόλεμος στην Ελλάδα έληξε πράγματι εις το τέλος του έτους 1949 και συνεπώς η οικονομική ανάπτυξη άρχισε ουσιαστικώς από το έτος 1950. Η δωδεκαετής περίοδος 1950—1961 θα ηδύνατο να χαρακτηρισθεί ως περίοδος προσπάθειας αποσκοπούσης εις την επανόρθωση των ζημιών του πολέμου αφ' ενός και εις τον εμπλουτισμό του κεφαλαιακού εξοπλισμού δια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας αφ’ ετέρου.

Keywords


Economic history; Economic development; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013