Αρχαί και μέθοδοι ορθολογικής οργανώσεως και διοικήσεως των επιχειρήσεων, εις συγκεκριμένας εφαρμογάς (Οικονομική και Κοινωνική Ζωή)

Σπυρίδων Ν. Λιζάρδος

Keywords


Enterprises; Management

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013