Η οικονομική της αναπτύξεως, ως κλάδος της κοινωνικής οικονομικής

Αθανάσιος Π. Κανελλόπουλος

Keywords


Economic development; Social policy; Economic policy

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013