Η εν Ελλάδι οργανωτική κίνησις, το 1952

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς

Keywords


Management; Companies; Greece

Full Text:

PDF
η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013